Производственатаплощ e 8000 кв.м. 4 000 кв.м са покрита производствена площ, оборудвана за производството на метални конструкции. 1 000 кв.м. са покрита складова площиофис сграда с площ от 300 кв.м.