Персоналът на Металстрой варира от 30 до 60 човекав зависимост от обема на поетите поръчки.

Ръководният персонал на фирмата е непроменен от нейното основаване. Стремежът е съчетаване на дългогодишен опит на ръководството и непрекъснато квалифициране и обучение на оперативното ръководствои постояния персонал, за да се отговори на новите, по-високи изисквания на големите клиенти за качество и ефективност.

Производственият персонал е разделен на работни групи според производствените етапи, с цел поддържане на квалификацията и извършване на вътрешен контрол на производсвения процес.