Фирмата  има собствени автокранове от 15, 50 и120 тона, автовишка25 метра,и телескопична работна плошадка 16 метра, работна платформа 8 м. , автобагер,По този начин фирмата постига прецизност и бързина по време на монтаж.