Фирма “Металстрой Бургас” ООД е  създадена през 1992.  

Предмет на дейност на Дружеството са:

- цялостно изграждане на сгради със стоманена носеща конструкция от всякакъв тип;

- цялостно изграждане на складови халета от стоманени конструкции;

- производство и монтаж на стоманениконструкции за производствени инсталации за преработка на суравини;

- изграждане на спортни съоръжения – стадиони, тренировачни бази, закрити игрища;

- цялостно изграждане на бензиностанции;

- реконструкция и укрепване на вече съществуващи сгради;

- монтаж на сандвич панели и завършващи детайли.

Металстрой Бургас се стреми да поддържа постоянно качество на производствения процес, документална проследимост и непрекъснато повишаване квалификацията на персонала. За целта фирмата е въвела системауправление на документите ISO 9001:2015, система за управление качеството на продукта БДС EN 1090-1 2009, БДС EN 1090-2018, както иISO 3834-2:206за поддържане качеството на заварачния процес. Квалификацията на персонала се удостоверява с актуални документи, издадени от съответните сертифициращи органи.

Металстрой Бургас държи на качеството на влаганите материали, за което има сключени договори за доставка на материали с най-големите доставчици в България, което документално гарантира качеството и произхода на влаганите материали.