За нас

За нас

За нас

Сертификати

Референции

Производствена база

Фирма “Металстрой Бургас”ООД  е създадена през 1997 г. в Бургас, където се намира и производствената база на фирмата.
Предмет на дейност на Дружеството са:

        • проектиране на стоманени конструкции;

        • цялостно изграждане на сгради със стоманена носеща конструкция с различно предназначение;

        • цялостно изграждане на складови халета от стоманени конструкции;

        • изграждане, ремонт и поддръжка на производствени инсталации за преработка на суравини;

        • изграждане на спортни съоръжения – стадиони, тренировачни бази, закрити игрища;

        • изграждане на складове и силузи за земеделска продукция;

        • реконструкция и укрепване на вече съществуващи сгради;

  •  доставка и монтаж на термо панели и покривна ламарина.

Всяка отделна поръчка е уникална, отговаряща на индивидуалните изисквания на клиентите. Ето защо списъкът на  обектите изпълнени от фирмата е дълъг и разнороден.
За последните 5 години годишната нормата на производителност е около 5200 тона.


Дружеството разполага с  производствена база с площ 8000 кв.м, от които 4 000 кв.м са покрита производствена площ, оборудван с всички машини за производството на метални конструкции, 2 000 кв.м. покрита складова площ, офис сграда с площ от 200 кв.м. 


 „Металстрой” ООД има собствена механизация за заготовка и монтаж на продукцията си: 4 броя собствени автокрана от 10, 50, 80 и 120 тона, две автовишки, автобагер, и голям брой тежкотоварна техника. 


Фирмата се стреми да проявява гъвкавост, за да се приспособи към специфичните нужди на клиента.  От значение са не само качеството на изработката, но и бързината на  изготвянето и монтажа. 


Добрите търговски взаимоотношения винаги са били приоритет на компанията. Без значение дали задачата е производство и монтаж на метални конструкции, изработка на метални изделия или специфична дейност, винаги сме се старали името  да се свързва с надеждност, коректност и партньорски взаимоотношения.   За това допринася високо квалифицирания персонал на фирмата, който винаги е готов да изпълни изискванията  и на най-взискателния клиент.  


Основната продукция на фирмата са стоманени конструкции за складове и закрити търговски площи, както и подсилени стоманени конструкции, предназначени за изграждането на производствени халета. Извършва се изработка и монтаж на конструкции по проект на клиента. Допълнителна дейност е заготвянето на метални елементи, част от  други по-големи и изградени от разнородни материали обекти. Извършва се подфлюсово заваряване на съставни профили, рязане с газорезна и плазмена техника по чертежи на клиента, както и огъване на тръби с диаметър до 325мм, доставка и монтаж на панели и покривна ламарина с преференциални цени за своите клиенти.


Персоналът на Металстрой варира от 30 до 100 работника в зависимост от обема на поетите поръчки. Длъжностите включват: заварчици, бояджии, общи работници, оператори на машини, монтажници. Производственият процес започва след осигуряването на подробни чертежи, разработени и подписани от лицензиран конструктор, даващи информация за всеки аспект и елемент от конструкцията на база зададените параметри на сградата от архитекта. На базата на тези чертежи, ние изработваме подробни работни чертежи за всеки един елемент от конструкцията. След съобразяване с начина на монтаж на обекта се пристъпва към изработване на конструкцията. Всеки елемент се реже до зададената дължина, пробива се и се подлага на допълнителна обработка. Прави се контролна сглобка, когато е възможно. След това се почиства, грундира се или се поцинкова  в зависимост от изискванията на проекта. Всички елементи се групират и товарят по реда на тяхното монтиране на строителния обект. Принципно производството на 1 тон конструкция отнема между 10-20 часа в зависимост от сложността на конструкцията. Разходите за производство и монтаж на конструкция варират в зависимост от вида на конструкцията, броя на елементие, сложността на сглобяване, условията на труд на обекта.


Монтажниците са видимата част на процеса „производство и монтаж на стоманена конструкция“, тъй като те извършват фактическата монтажна дейност на обекта. Монтажът представлява сглобяване на компонентите в последователност, докато осигуряват стабилност на частично завършената продукция. Групата за монтаж отговаря за завършения вид на обекта и дали клиентът ще остане удовлетворен от завършената конструкция.


Компанията провежда цялата си работа в съответствие с нормативните и националните изисквания на Република България. Металстрой ООД признава, че грижите за здравето, безопасността и околната среда са от първостепенно значение и се стреми да предостави всички необходими средства за изпълнение на своите дейности, за да се гарантира, че всички рискове са сведени до минимум.


 Това се постига чрез:
• Премахване на опасности , условия и ситуации , които водят до потенциални инциденти. 
• Обучение на служителите в безопасни работни практики и се гарантира, че тази информация се актуализира редовно .
• Консултиране с представителите на работниците и служителите по въпроса за здравето и безопасността. 
• Осигуряване на безопасна работна среда , като се осигури подръжка на машини, осветление, почистване , предоставяне на безопасни работни процедури и обучение за безопасната употреба на вещества и т.н.  
• Осигуряване на адекватна първа помощ и противопожарни съоръжения , както и предотвратяването на произшествия и наблюдение на здравословното състояние.
• Запознаване на служителите с техните задължения по отношение здравето, безопасността и околната среда.
• Провеждане на дейностти с цел избягване щети на околната среда и намаляване на въздействието върху околната среда до минимум , когато те са неизбежни .
• Преглед и ревизиране на тази политика на редовни интервали.
 

Име: *
Телефон: *
Е-майл: *
Вашето запитване: *