Фирмата участва в проекта, изработвайки и монтирайки металната конструкция за автобусните спирки и пасажите за пътници.